gbv@ @Xsc@@@@QPNx@@QPN10

  QPN10


No. se z
1
1016()
XHF^
10,000
2
1018()
Xs\tg{[
5,000
3
1025()
Xs
5,000
4
1027()
c^cψyяCψs@@@yY
14,200
S
v
34,200